Reformacija - 500 let kasneje

Doroteja Rajšter | Oktober, 2017

Pred 500 leti...

31. oktober 1517.
Wittenberg, Nemčija.
Martin Luther pribije 95 tez na vrata stolne cerkve.

Tako se je začelo. Lutrove teze, s katerimi je predlagal spremembo katoliške cerkve, so začele spreminjati Evropo.

Reformatorji so poudarjali čisto, preprosto, biblično dobro novico kot rešitev problemov človeštva. Strinjali so se v osnovnih petih načelih.
Samo Sveto pismo (Sola Scriptura) - naša vera je utemeljena v resnicah Svetega pisma, ki je naša najvišja, najzanesljivejša avtoriteta v vprašanjih vere in življenja.
Samo vera (Sola fide) - za odrešenje je potrebna samo vera, Bog zanj ne zahteva človeških del.
Samo milost (Sola gratia) - odrešenje je darilo, brezplačen dar, to je nekaj, kar Bog podari tistim, ki verjamejo v Kristusa. Ničesar ni, kar bi lahko storil človek, da bi si pridobil Božjo milost.
Samo Kristus (Solus Christus) - Samo po Kristusu lahko prejmemo odrešenje; nobenega drugega načina ni, nobene druge resnice.
Samo Bogu slava (Soli Deo gloria) - Božja slava je najvišji namen vsega. Bog v Jezusu Kristusu poskrbi za vse, kar potrebujemo; in nihče drug razen tega tako čudovitega Boga ni vreden naše hvale, naše ljubezni, naše vdanosti.

Moč reformacije ni bila le kulturna, politična, jezikovna sprememba. Bistvo reformacije je bila moč Božje ljubezni, ki spreminja srca.

Moji l’ubi Slovenci

Ena od Luthrovih zahtev je bila ta, da morajo vsi ljudje brati Sveto pismo v svojem jeziku. Točno to je Primož Trubar naredil za nas. S prvo tiskano knjigo v slovenščini je postavil temelje našemu knjižnemu jeziku. In ne samo to, prvič v zgodovini se je na nas obrnil kot na narod. Naenkrat smo prebivalci različnih pokrajin dobili skupno ime, postali smo Slovenci.

Trubarjevi časi so bili prežeti z mnogimi preizkušnjami, stiskami in nadlogami. Turški vpadi, kuga, tlaka, kmečki upori, pomanjkanje, nepismenost. V vsem tem je Trubar našel upanje, vedel je kako “stati inu obstati”. Kot temeljno človekovo potrebo je razumel prav osebno spoznanje Boga po Jezusu Kristusu. Prvi stavek v slovenskem jeziku zato ne odraža preizkušenj, stisk in tegob tistega časa, temveč ravno nasprotno, kot je v Katekizmu zapisal: “Vsem Slovencem milost, mir, usmiljenje in pravo spoznanje Boga po Jezusu Kristusu prosim.”

"S takšno vero more kristjan v stiskah in skušnjavah stati in obstati in se zoperstaviti neveri, ki tiči v našem mesu. Z njo se lahko zoperstavi svoji nespametni modrosti in razumnosti in temu svetu ter hudiču, da nas vsi skupaj ne bi odvrnili ali speljali od Božje besede in da ne bi dvomili in omahovali glede Boga in njegove besede." -Primož Trubar, 1550 Katekizem

Brez Trubarja najbrž ne bi imeli samostojne slovenske države. Brez Trubarja najbrž ne bi imeli skupnega slovenskega knjižnega jezika in tako bogate slovenske književnosti. Trubar je velik, tudi v evropskih in svetovnih primerjavah v vsem, kar je naredil za svoj narod in tudi za druge narode, ki jim je pridigal v njihovem jeziku in tiskal zanje knjige v njihovem jeziku in pisavi. Brez Trubarja Slovenci ne bi slišali Božje dobre novice.

500 let kasneje…

Kaj to pomeni zame? Ali je preprosto, čisto, biblično sporočilo reformatorjev namenjeno tudi nam? Seveda!

Reformacija je več kot le vrsta dogodkov izpred 500 let. Reformacija je prav tako potrebna tudi danes. Sveto pismo nam pravi, da je najhujši problem tega sveta v človekovem srcu – problem greha. Sveto pismo pravi, da je Bog že priskrbel rešitev za ta problem v Jezusu Kristusu in to je dar, ki ga prejmemo brezplačno. Do te milosti ne moremo priti preko del, ampak samo po veri v Jezusa Kristusa. In to je dobra novica.

Danes praznujemo dan, ko se je vsa Evropa dokončno spremenila. In ni se spremenila samo Evropa, spremenila se je naša l’uba Slovenija.

V mesecu oktobru se je zvrstila vrsta dogodkov v počastitev tega velikega jubileja. Del dogodkov je bila glasbeno-dramska predstava Dar srca, ki je v nedeljo v Slovenski filharmoniji v Ljubljani zaključila turnejo po 11 mestih po Sloveniji. Glavno sporočilo predstave je bila reformacija naših src.

Ob praznovanju in spominjanju na našo dediščino se je potrebno ustaviti in pomisliti na to, kaj to pomeni na nas. Ali Božja dobra novica vsak dan znova spreminja naša srca? Znamo v življenjskih situacijah stati in obstati? Znamo samo preživeti ali res živeti?

Molite z nami, tako kot je molil Primož Trubar: “Vsem Slovencem milost, mir, usmiljenje in pravo spoznanje Boga po Jezusu Kristusu prosim.”

DRUŠTVO VEČ
Društvo za osebnostni razvoj mladih

Gozdna pot 1A
1261 Ljubljana - Dobrunje

© 2018 Društvo VEČ. Vse pravice pridržane.